telo totemu

O nás - Co je skauting

vlnita cara

16.07.2011 | gladiator01     
 • Skaut český skauting ABS je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání a rasy. 
 • Vychází ze zásad světového skautingu stanovených lordem Baden-Powellem, myšlenek E.T. Setona a ze zásad zakladatele skautského hnutí u nás prof. A.B.Svojsíka. Jeho posláním je přímá práce s dětmi, mládeží a všemi ostatními členy, to znamená cílevědomé působení podle skautských zásad s důrazem na nadřazenost hodnot duchovních nad materiálními tak, aby byli schopni a připraveni plnit po celý svůj život své povinnosti v duchu skautských principů, demokracie a humanismu. Naše sdružení je členem mezinárodní organizace WFIS.
Více si můžete přečíst zde nebo zde.

Co pro nás znamená skauting?

 • Přátelství nikoliv povrchní kamarádství
 • Morálka nikoliv křivost
 • Výchova charakterních lidí
 • Láska k přírodě
 • Umění žít v přírodě a s přírodou
 • Sebepoznávání
 • Sebezdokonalování
 • Seberozvoj (jak v dětství, tak v dospělosti)
 • Pomoc druhým
 • Dobrovolnictví – skautujeme dobrovolně tedy rádi a s láskou
 • Možnost smysluplně trávit volný čas v dětství i v dospělosti
 • Romantika
 • Zábava i bez televize, počítače a drahých hraček
 • Výchova ke spolupráci
 • Fair play
 • Tvořivost
 • Samostatnost
 • Kázeň
 • Rozhodnost
 • Tolerance
 • Odpovědnost
 • Přátelské zázemí s vysokým morálním kreditem, které může každého člena chránit před negativními vlivy společnosti (drogy, šikana,…)


Kdo může být vůdkyní/vůdcem skautského oddílu?

Člověk, který:
 • prokáže způsobilost k vedení a výchově složením náročné teoretické i praktické zkoušky (vůdcovská zkouška, čekatelská zkouška)
 • je morálně a občansky bezúhonný
 • se snaží žít podle skautského slibu a zákonu
 • v oddíle pracuje dobrovolně ve svém volném čase a bez nároku na odměnu
 • byl kdysi malá světluška nebo malé vlče 26.03.2020 | gladiator01     

Skauting v průběhu času

 Robert Baden-Powell

*22. 2. 1857 Londýn, Anglie; + 8. 1. 1941 Nyeri, Keňa

Zakladatel skautingu v Anglii. Britský generál.

1912 se oženil s Olave Saint Clair Soames.

 

Ernest Thompson Seton

*14. 8. 1860 South Shields, Anglie; +23. 10. 1943 Seton Village, USA

Ilustrátor, spisovatel. Zakladatel hnutí Woodcraft v Americe.

 

Antonín Benjamín Svojsík

*5. 9. 1876 Praha; +17. září 1938 Praha

Profesor tělocviku na Žižkovské reálce. Zakladatel českého chlapeckého skautingu.

 

Olave Baden-Powell (rozená St.Clair Soames)

*22. 2. 1889 Chesterfield, Anglie; + 25. 6. 1977 Birtley Haus, Anglie

Světová náčelnice skautek (první a zároveň i poslední).

 

Vlasta Koseová (rozená Štěpánková)

* 21. 5. 1895 Praha; + 29. 9. 1973 Praha

Zakladatelka českého dívčího skautingu. 

1902 – E. T. Seton zákládá Woodcraft (v Americe);

1907 – První skautský tábor v Anglii na ostrově Brownsea pod vedením R. B. Powella (20 chlapců) – tento rok je brán jako okamžik vzniku skautingu

1908 – Založena první skautská organizace na světě - The Boy Scouts.

1909 – Členem již 10tis. chlapců a několik skupin dívek.

1910 – Skoro 100tis. členů (včetně dívek). Šíří se po celé Evropě. Je založen vodní skauting.


1912 – A. B. Svojsík zakládá chlapecký skauting  v Čechách.

1914 – Vlasta Koseová zakládá dívčí skauting v Čechách.


1920 – V Anglii se koná první Jamboree.

1922 – Přijata Skautská ústava a vzniká Světová organizace skautského hnutí, WOSM.

Milion členů po celém světě.


1928 – Založena Světová asociace skautek (WAGGGS).


(pozn.: rozpuštění se týká českého skautingu)

1940 – 1. rozpuštění sk. organizace nacisty.

1945 – 1. obnova.

1948 – 2. rozpuštění tentokrát komunisty.

1968 – 2. obnova.

1970 – 3. rozpuštění zase komunisty.

1989 – Obnoven natrvalo.


1996, 1999 – Vznik Světové federace nezávislých skautů (WFIS).

2012 –  Výročí vzniku českého skautingu - 100 letSOUČASNÉ ČESKÉ SKAUTSKÉ ORGANIZACE

 • JUNÁK - svaz skautů a skautek (1912)

 • , Svaz skautů a skautek České republiky (1919)

 • Skautský oddíl Velena Fanderlika (1994)

 • SKAUT - Český skauting ABS (2000)

 • YMCA-SKAUT (2001)

SOUČASNÉ SVĚTOVÉ SKAUTSKÉ ORGANIZACE

 • WOSM - Světová organizace skuatského hnutí (1922)

  • ICCS - Mezinárodní konference katolických skautů (1920)

 • WAGGGS - Světová asociace skautek (1928)

  • ICCG - Mezinárodní konference katolických skautek (60. léta 20. století)

 • UIGSE-FSE - Mezinárodní unie evropských skautek a skautů - Federace evropského skautingu (1963)

 • WFIS - Světová federace nezávislých skautů (1996 - Severní Amerika, 1999 - Evropa)

Dnes skauting existuje prakticky ve všech státech světa (214 států), je pouze několik výjimek - vesměs totalitních států (Afghánistán, Andorra, Čína, Kuba, Severní Korea, Laos a Barma). Celkem má téměř 40 milionů členů.

 Náš oddíl je součástí WFIS a SKAUT - Český skauting ABS.
Zdroje:

http://www.skaut.org/skauting.svet.php
http://www.skaut.org/skauting.cr.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skauting
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_skauting
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Benjamin_Svojs%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olave_Baden-Powell
http://www.skaut-ivancice.cz/

vlnita cara

Novinky


23.07.2023 - upraven
Skautská praxe: Sliby
23.07.2023 - vložen
Skautská praxe: Sliby

Odebírat novinkyAkce