telo totemu

O nás - Kdo jsme

vlnita cara

19.02.2021 | evkas     
  • Jsme 7. skautský dívčí oddíl, střediska Pětilisté růže z Jindřichova Hradce a jsme součástí organizace Skaut - český skauting ABS.

  • Náš oddíl má již třicetiletou tradici proto je zaručena vysoká kvalita (a zkušenosti) vedoucích a bezproblémový chod oddílu. Všichni vedoucí se v oddílu pohybují od raného dětství a jsou tak skautingem „odkojené“. Více o tom jak náš oddíl vznikal se dozvíte v sekci Historie oddílu

  • Náš oddíl byl založen také na základě křesťanských hodnot, které jdou ruku v ruce s těmi skautskými.  Skauting je mimo jiné výchovná metoda, která by měla v člověku probouzet dobré vlastnosti (od pomoci druhým k sebevýchově), které vycházejí z inspirace Boží přítomnosti nejen v přírodě, ale i v nás, skrze naše svědomí. Jsme tedy oddílem křesťanským, ale jsme otevřeni i lidem, kteří toto vyznání nemají. 

  • Na to, aby se člověk stal skautem musí být starší 6-ti let věku. Věková hranice omezující maximální věk neexistuje. Přijímáme nové členky, kdo by měl zájem, více se dozví v sekci Kdy, kde, jak.

Pokud vás zajímá co vše je a není skauting,  nahlédněte do sekce Co je skauting a dozvíte se více.

Kam patříme?
  • Organizace, do které patříme, se rozděluje na střediska a každé středisko na oddíly. Náš oddíl je součástí organizace Skaut – Český skauting ABS, která vznikla v roce 2000 oddělením od hnutí Junák – Svaz skautů a skautek. Dále patříme do střediska Pětilisté růže v Jindřichově Hradci, které sdružuje další dva oddíly (2. a 10. chlapecký oddíl).
  • Více o organizaci Skaut – Český skauting ABS najdete na zde.


30.12.2022 | gladiator01     

Každý skautský oddíl je strukturovaný do družin. Družiny Pomněnek a Violek (mladší světlušky) mají každá po 8 členkách, družiny Srnek a Lišek (skautky a starší světlušky) mají každá po 7 členkách. Celkem tedy ve školním roce 2022/23 máme 30 dětí a 8 starších vedoucích.


vlnita cara

Novinky


23.07.2023 - upraven
Skautská praxe: Sliby
23.07.2023 - vložen
Skautská praxe: Sliby

Odebírat novinkyAkce